Блокировка счетов

343 просмотровКредитные вопросы
0
0 комментариев

Здравствуйте. По исполнительному листу (есть просроченный кредит в Приват Банке) заблокировали полностью всё счета. Этот кредит на пенсионере и заблокировали даже пенсионный счёт.  Подскажите пожалуйста насколько в данное время они имели на это право и можно ли обжаловать данное решение? Чтобы как прописано в законе взымали только 20% ежемесячно от суммы дохода.

Вероника задал вопрос 06.03.2023
Добавить комментарий
0

Скарга про накладення арешту на пенсійну карту

Добрый день, вам нужно обратиться в банк с жалобой следующего содержания:

 

Акціонерне товариство КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»

01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д

 

Від:

 

Іванова Івана Івановича

02068, м. Київ, вул. Драгоманова, 1 кв. 1

ІПН 0000000000

 

СКАРГА

На дії працівників АТ «КБ «ПРИВАТБАНК»

 

В листопаді 2019 року працівниками АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» за постановою державного виконавця накладено арешт на мою банківську карту № 5168 **************, яка призначена для зарахування пенсії.

Конституційний Суд України у своєму рішенні № 25рп/2009 від 7 жовтня 2009 року зазначив, що право на соціальний захист віднесено до основоположних прав і свобод. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел та забезпечується ст.ст. 7, 22, 46, 58, 68 Конституції України. А саме, кожний громадянин має право на соціальний захист, що включає право на пенсійне забезпечення і всі застраховані особи є рівноправними щодо отримання пенсійних виплат. Конституційні права і свободи громадянина України гарантуються і не можуть бути скасовані.

Відповідно до правової позиції Європейського суду з прав людини у рішенні по справі «Хонякіна проти Грузії» № 17767/08 від 19 червня 2012 року, право на соціальні виплати є майновим правом, передбаченим статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, і зменшення розміру або припинення виплати належним чином встановленої соціальної допомоги може становити втручання у право власності.

Норми ст. 41 Конституції України встановлюють принцип непорушності права приватної власності.

Згідно з абз. 3,4 ч. 2 ст. 70 Закону України «Про виконавче провадження», з пенсії може бути відраховано не більш як 50 відсотків її розміру на утримання членів сім’ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій, на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також у зв’язку із смертю потерпілого, на повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законом випадках.

За іншими видами стягнень може бути відраховано не більш як 20 відсотків пенсії.

 

Таким чином, накладення арешту на рахунок Скаржника, що відкритий у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», унеможливлює отримання Івановим І.І. залишкових коштів, після стягнення 20 % пенсії в порядку виконання судових рішень.

 

Отже, саме АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» повинен був відмовити у прийнятті постанови державного виконавця про накладення арешту на картковий рахунок, призначений для виплати пенсії. У державного виконавця відсутня інформація, щодо правового режиму карткових рахунків, а тому дотримання порядку стягнення коштів с пенсійного рахунку покладається саме на Банк.

 

На підставі вище викладеного, прошу терміново зняти арешт з мого карткового рахунку № 5168 ***********, який призначений для зарахування пенсії.

 

В разі невиконання моїх вимог, змушена буду звертатися з відповідною скаргою до НБУ.

 

 

 

«____» березня 2023 року                                                                     Іванов Іван Іванович

Адвокатское бюро изменил статус на опубликованный 06.03.2023
Добавить комментарий
Напишите свой ответ.